Hemsidan om risk- och säkerhetshantering för företag

Att skydda sig mot risker medelst säkerhetslösningar är för många företag idag mer aktuellt än någonsin innan. I en tid då även många digitala angrepp görs mot företag måste de som har en verksamhet online tänka i flera led. Precis som du är tjuven en människa, som dock vill göra pengar av de misstag du gör.

Vad är säkerhet?

Säkerhet kan handla om många underkategorier. Säkerhet i sig förhindrar inte angrepp, men det skyddar mot angreppen.

  • Personlig säkerhet. Handlar om säkerheten kring sin fysiska kropp eller ägodelar. Exempelvis kan en hund ingå i din personliga säkerhet. Personlig säkerhet kan åstadkommas på flera sätt, sedan länge tillbaka är digniteter skyddade av livvakter.
  • Cybersäkerhet. Att vara säker på internet handlar om att ens uppgifter inte kan stjälas och att det man gör inte övervakas av tredje part. Även transaktioner ska fortgå som planerat och ska inte kunna styras till tredje part. Att ha virusskydd är minimum för att vara säker på internet, allt därtill är bonusar.
  • Säkerhet i och vid lokaler. Det finns skyddsobjekt som är bevakade dygnet runt av folk på plats. Det finns också företagslokaler som inte har personer på plats nattetid men väl säkerhetslösningar som ska förhindra brott att äga rum. Aktiveras larm eller annat åker ofta en säkerhetsanställd dit och kollar läget.

Att gå igenom säkerhetsrutiner

Det kan aldrig poängteras för många gånger att som företagsledare gå igenom säkerhetsrutiner och förbättra tänket kring säkerhet. Är samtliga i företaget överens om att säkerheten är viktig så minskar det sannolikheten för att incidenter ska ske.

Det är bra att läsa på om hur andra företag bekämpade exempelvis inbrott och hur de tog sig ur en kris till följd av ett inbrott. Ofta finns mycket matnyttig information att inhämta för den som vill bredda sin säkerhetskompetens ännu mer. Det är aldrig tungt att bära på viktig kunskap!

Är det lönsamt med säkerhet?

Att ha säkerhetssystem för sitt företag är så klart inte gratis. Det ska betalas fasta kostnader och engångsavgifter för utryckningar. Allt som oftast är det klart billigare att införa säkerhetssystem för sitt företag än att bli utsatt för kostsamma inbrott och andra brott.