Efterfrågan på säkerhetslösningar har ökat

Kriminalitet paras ofta ihop med säkerhetsfrågor, det är dock inte hela sanningen. Även saker som sker av oaktsamhet kan äventyra verksamheten. Därför är det bra att utrymmet för att göra misstag minskar och när de väl inträffar, att de inte orsakar så stor skada.

Stöldligorna är fler

Under 2010-talet ökade stöldligorna i Sverige. Dessa stöldligor gör stölder i privata bostäder, tomma sommarstugor, på sjukhus och hos företag. Dessa stöldligor kommer ofta från utlandet och tar sig in i Sverige med en skåpbil eller annat fordon som kan förflytta flera saker samtidigt. Stöldligornas mål är ofta att stjäla föremål som är dyra i länderna de bor i, för att sälja på den svarta marknaden till betydligt lägre priser. Det här är dock i första hand en politisk fråga som tyvärr för företagen inte prioriterats under många år. Dock bör aldrig företagens och medborgarnas röst tyna utan är det något som folket vill ha upp på dagordningen i riksdagen så måste man demonstrera eller göra sin röst hörd via medier. Det är så demokratin bör och helst ska fungera.

Arbetslösheten stiger

I takt med att viruset COVID-19 som orsakat en pandemi har folk permitterats från sina jobb eller blivit entledigade. Således stiger arbetslösheten och det kan tyvärr göra att laglydiga medborgare väljer att begå brott för att finansiera sina liv. Stölder är ofta ett brott som folk är tudelade om. Några kan tycka att det är berättigat och mer moraliskt att stjäla än att fysiskt skada en person. Vissa har ett ”skyll dig själv-tänk” där den utsatte får skylla sig själv för att vederbörande inte hade ett inbrottslarm eller glömde låsa dörren.

Något som är bra med ledighet är att man får mer tid över till att spela Maria Bingo gratis spel där man kan vinna pengar. En extra slant på kontot under exempelvis sommaren sitter aldrig fel.

Vad krävs för att jobba för ett säkerhetsföretag?

Vilka krav som ställs på dig som vill jobba för ett säkerhetsföretag varierar. Är du helt ny inom branschen krävs ofta utdrag ur belastningsregister, fullständig gymnasieexamen, att man är svensk medborgare, att man kan tala och skriva begriplig svenska samt att man i övrigt lever under ordnade förhållanden.

Dessa krav kan tyckas hårda men så är säkerhet ett begrepp som det inte får tummas på. Man vill ju gärna inte att en kriminell infiltratör på ett säkerhetsföretag lämnar dörrarna öppna för sitt tidigare gäng att utföra brott mot ett företag.

Det kan också ingå tester inför eller efter intervjun. Dessa tester ämnar att ta reda på hur du reagerar inför stress, hur bra du är på att samarbeta, hur väl du kommunicerar, din simultankapacitet, problemlösningsförmågan och så vidare. Att bli anställd av Securitas är betydligt lättare än att bli anställd av CIA men Securitas arbetsuppgifter bör inte ringaktas. De kan vara väldigt betydelsefulla för ett företags säkerhet.