Inre risker för företag

Precis som att det finns yttre risker och hot mot företag finns risker i ett företag som kan uppstå på grund av anställda och gäster. Vet man vilka riskerna är så kan man också fundera över hur de ska förebyggas och åtgärdas på bästa sätt.

Datarisker

Det finns en hel del risker med att använda datorer och IT-system. Ett IT-system kan vara mer eller mindre sårbart och de bästa hackarna brukar inte ha några bekymmer med att hitta säkerhetsluckor de kan angripa verksamheter via.

  • Personuppgifter. Personuppgifter kan handla om namn, ålder, personnummer, bilder på anställda, deras arbetsuppgifter, diverse avtal och så vidare. Dessa uppgifter är känsliga eftersom företag normalt sett inte vill ge ut dessa till allmänheten. Dessa uppgifter bör skyddas extra noga då de vid röjning kan orsaka integritetsbesvär för den anställda.
  • Virus. Virus är koder som transplanteras in i datorer där de dels sprids till andra datorer uppkopplade till internet och dels samlar in information. De kan också förstöra nätverk och hårddiskar permanent. Virus är därför multipotenta faror som kan orsaka svår ekonomisk skada för företaget. Virusskydd bör finnas på varje dator och ska naturligtvis vara uppdaterat. Det finns både bra och mindre bra virusskydd men det är alltid bra att ta något billigt eller gratis än att inte vara skyddad mot den digitala omvärlden alls.
  • Ingen back-up. Man saknar inte kon förrän båset är tomt och man saknar inte sina filer på datorn förrän hårddisken är totalt länsad. Att hårddisken töms på alla filer kan bero på flera orsaker. Det kan bero på virus, hackning, smärre elavbrott och så vidare. Genom att ha en back-up sparar du alla dina filer på en annan enhet. Det här ger dock inte en hundraprocentig garanti för att filerna då faktiskt finns i behållning, även den enheten kan ju förstöras.

Smittskydd

Att riskera smitta i ett företags lokaler är inte roligt för någon. Det gäller att hygienrutinerna följs och att gäster får en introduktion till hur man ska agera inuti företagets lokaler.

Brandrisk

Bränder kan uppstå av många olika orsaker. Inomhus är elbränder i kablar och bränder som orsakas av levande ljus vanligt förekommande. Se till att elnätssystemet i lokalen är intakt och flyter på bra. Gällande levande ljus måste de släckas så fort siste man lämnar rummet. Det spelar ingen roll om det gäller 1 minut eller 1 timme, en brand kan uppstå snabbt och vara skoningslös. Därför måste det finnas något vittne som omedelbart kan larma brandkåren.