Verksamheter och företag som jobbar med säkerhetsfrågor

Många företag och bolag har anställd personal som jobbar med just säkerhetsfrågor. Dessa kan både besluta om riktlinjer för den interna säkerheten men också vara företagets talesperson i media för frågor som har med säkerheten att göra. Dessa personer samverkar också med anställda i verksamheter och företag som jobbar med säkerhetsfrågor.

Renodlade säkerhetsföretag

Det finns en del renodlade säkerhetsföretag på marknaden. Deras uppdrag är dels att tillse över objekt som företagslokaler och dels att sälja och underhålla produkter såsom larm och annat som är installerade i en företagslokal. Ett ypperligt exempel är företaget Securitas. Många har säkerligen sett Securitas bilar i stadskärnor. Oftast har de en rond som de kör varje kväll då företagen stänger. De kontrollerar att inga obehöriga personer är i lokalen vid stängningsdags och att larmet är aktiverat. I en liten stad eller samhälle kan en person jobba varje kväll medan det i Stockholm ofta krävs betydligt fler för att personalen ska hinna övervaka objekten.

Dessa företag är en konsekvens av att det idag är mer lönsamt för företagen att anställa säkerhetsföretag som ofta jobbar på en prispressad marknad gentemot sina konkurrenter. Det är helt enkelt billigare att anlita befintliga säkerhetsföretag än att tillsätta en vakt anställd direkt av företaget som är där om nätterna.

Behövs då dessa säkerhetsföretag? Får man valuta för pengarna? Dessa frågor är inte helt enkla att besvara. Det företagsägaren kan göra som är fördelaktigt är att jämföra totalkostnaden för ett säkerhetsföretags bevakning ställt mot kostnaden om en stor kupp där saker värda miljontals kronor skulle ske. Det är alltid lättast och billigast att snåla med pengarna men när man väl står där en morgon dagen efter en kupp och ser förödelsen inne i lokalerna så blir man ledsen på ett mänskligt plan. Det är frustrerande att bli utsatt för ett brott.

Flygplatssäkerhet

Flygplatser är något av unikum på säkerhetsmarknaden. På de är stora arbetsplatserna där immigration och turism sker måste säkerheten vara på topp hela tiden. Arlanda flygplats är Sveriges mest vältrafikerade flygplats och där finns såväl tull, polis, brandkår, ambulanspersonal, inhyrda säkerhetsföretag och egna anställda som jobbar med säkerheten. Dessutom är jägare kontrakterade av flygplatsen för att hålla fåglar och eventuellt andra djur borta från landningsbanorna.

De som är inhyrda brukar vara väktare, polis och säkerhetspersonal som jobbar i säkerhetskontrollen. Där kontrolleras väskor och personer som kan antas ha något att dölja. Flygplatsen har kameror överallt som är anslutna till monitorer som personal ständigt bevakar för att upptäcka oegentligheter.