Yttre fysiska risker mot företag

Säkerhet för företag kan handla både om hur man minskar risken för incidenter och interna brott (det medarbetare och gäster gör) samt risken för att folk ur allmänheten som vill begå brott mot företaget. Det senare fenomenet är vad den här artikeln ämnar att förklara.

Inbrott och stöld

Något av de absolut vanligaste brotten både företagslokaler och privatpersoners hem råkar ut för är inbrott. Under 2018 anmäldes exempelvis 17000 bostadsinbrott enligt Brottsförebyggande rådet och troligen är siffran för inbrott i företagslokaler på samma nivå. Inbrott är ett brott som går till genom att man olovligen och med uppsåt bryter/tar sig in i en låst eller olåst lokal, oftast för att stjäla värdesaker. Det är alltså inte ett inbrott om någon som ska besöka en lägenhet för första gången råkar gå in i fel lägenhet, då uppsåtet att göra just det saknas.

Lyckligtvis är också inbrott idag en företeelse som är förhållandevis lätt att skydda sig från. Exempelvis kan man sätta upp taggtrådsstängsel utanför sitt företags lokaler för att förhindra intrång. Kamerabevakning är också praktiskt för att identifiera misstänkta gärningsmän eller bara för att avskräcka folk från att begå inbrott. Slutligen är larm något som utlöses när dörrar forceras eller fönsterrutor krossas.

Virus och bakterier

Något som är högst aktuellt nu är viruset COVID-19 som på många sätt förändrat vårt samhälle i sina grundvalar. Det som var gängse norm för inte alltför länge sedan är idag inte det. Smittoämnen kan vara både planerade att spridas eller oplanerade. De oplanerade är sådana som sprids av sig själva och som härstammar från en naturlig process. Planerade spridningar är när människor som exempelvis är fientliga mot ett företags verksamhet planterar mjältbrandssporer i företagets lokaler för att orsaka allvarliga sjukdomstillstånd hos de anställda eller cheferna.

Företag kan skydda sig mot naturlig spridning genom att besluta att anställda ska följa hygienrutiner, inte skaka hand under en period samt i övrigt inte göra onödiga resor utanför hemmet. Gällande onaturlig spridning så är det bra för företagen att i högsta grad undvika obehöriga personer på de ytor där företagets kärnverksamhet pågår. Alltså ska obehöriga personer utan tillstånd inte befinna sig i de lokaler där ett mejeri arbetar med mjölk.

Väderfenomen

Sverige är ett ganska gynnsamt land att bo i. Här finns inget extremväder som ofta finns vid tropikerna eller nära dem. Vidare ligger Skandinavien inte i en förkastningszon såsom Los Angeles gör vid San Andreas-förkastningen i delstaten Kalifornien, USA. Det som framför allt kan orsaka skador är hårda vindbyar och stormar. Stormen Gudrun orsakade stora skador mot skogsodlingar i hela Sverige, därför kan du som skogsägare tillika företagsägare välja att stärka upp din skog mot stormar. Det kan handla om att inför förestående stormar snabbt ställa upp mobila väggar som skyddar den lilla skogen som är på tillväxt.

När det gäller objekt som är på företagslokaler hjälper det att förankra dem ordentligt. Se till att skyltar och annat som inte väger så mycket står stabilt på taket. Det gör att du dels slipper att objekten flyger iväg och förstörs och dels undviker att de flyger in i andra objekt och orsakar skada.

Fordon som kör in i företagslokaler

Förare av fordon kan med avsikt eller oundvikligen köra in i objekt såsom företagslokaler. Det kan undvikas genom att bygga murar eller stängsel som stoppar fordonet från att kollidera med lokalen. På så sätt undviks kostsamma materiella skador och i vissa fall även personskador.

Bränder

Bränder kan både starta inuti företagslokalen eller utanför och nå lokalen. Det kan röra sig om att en bil antänds utanför lokalen. Bilar som snabbt och okontrollerat brinner brukar explodera tack vare att trycket i motorn blir för högt. Då kan elden enkelt sprida sig till de objekt som är invid bilen, exempelvis företagslokalen.

Hur skyddar man sig då mot bränder? Bränder kan uppstå ur många olika fenomen. Det som är ganska lätt att åtgärda är elbränder. Såvida alla kablar är intakta och inga skador i elsystemet påträffats är risken för elbränder relativt låg. Blixtar kan orsaka bränder och därför är åskledare uppsatta på taket som tar emot värmeenergin bra. Folk som kastar in brinnande föremål på företagstomten kan vara svåra att förhindra men oftast försvåras deras gärningar av höga stängsel eller murar kring företagslokalen.

Ett bra och solitt samarbete med brandkåren är naturligtvis av högsta vikt. Det är bra att ha så kallade automatlarm som aktiveras av brandrök. Då behöver ingen ringa brandkåren utan de som jobbar där åker dit för att se om det brinner och vid brand så påbörjas ett släckningsarbete som kan ta tid i anspråk.